دندانپزشک مداحی که در ویزیت هوای خطبای حسینی را دارد / نذر سلامت برای محرومین

دندانپزشک مداحی که در ویزیت هوای خطبای حسینی را دارد / نذر سلامت برای محرومین

مطب این دندانپزشک جوان کمتر شباهت به دیگر مطب ها دارد، نصب تمثال شهید حاج قاسم سلیمانی در محل ویزیت بیماران، وجود کتاب هایی با موضوعات فلسفی و عرفانی روی میزش و تعبیه نمازخانه نقلی اما تر و تمیز در مطب، نظر هر مراجعه کننده ای را به خود جلب می کند.