تیتر اخبار
برخی اصحاب امام، پس از امام به جریان تحریف گر پیوستند/ تحریف امام عمیق تر از موضوع بنای جدید مرقد امام است

برخی اصحاب امام، پس از امام به جریان تحریف گر پیوستند/ تحریف امام عمیق تر از موضوع بنای جدید مرقد امام است

سعیدی گفت: با مرور زمان برخی شخصیت ها که از اصحاب امام محسوب می شدند تحت تاثیر زرق و برق دنیا و یا تحت تاثیر منیت و بعضا از روی حسادت و رقابت بر سر مقام رهبری پس از امام، به جریان تحریف گر امام پیوستند.

چرا انتخابات استانی مردم سالاری دینی را کند خواهد کرد؟

چرا انتخابات استانی مردم سالاری دینی را کند خواهد کرد؟

استانی شدند انتخابات به این صورت است که به عنوان مثال در استان بوشهر ۳۰ نفر کاندیدا خواهند شد، و همه مردم استان بوشهر باید به ۵ نفر کاندیدای دلخواهِ خود رای دهند، در پایان نیز ۵ نفر اول در صورتی که توانسته باشند حداقل ۱۵% از آراء مردم شهرستانی که از آن برخاسته را کسب کنند به مجلس راه خواهند یافت.