دو شرط برای بازگشت مازوت سوزی به نیروگاه تبریز / خطر قطع گاز خانگی و رفع تبعیض

دو شرط برای بازگشت مازوت سوزی به نیروگاه تبریز / خطر قطع گاز خانگی و رفع تبعیض

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی گفت: متاسفانه بدلیل افت فشار گاز در کشور همه نیروگاه ها از سوخت مازوت استفاده می کنند و تبعیضی در سوزاندن مازوت بین نیروگاه های کشور وجود ندارد.