اصلاح بافت فرهنگی به بهای دفن بافت تاریخی؟!

گزارشات میدانی حاکیست عملیات عمرانی پروژه مقبره الشعرا بدون هیچ گونه حد فاصل با بنای میراثی حمام و مسجد تاریخی شهر بوده و به نوعی اصلاح این پروژه فرهنگی به بهای دفن تاریخ تمام می شود!

سرویس شهری تبریزبیدار/ پروژه ساماندهی مقبره الشعرا تبریز کم کم به روزهای پایانی نزدیک می شود اما برخی نگرانی ها باعث شده تا شیرینی آن به تلخی بگراید.

گزارشات میدانی حاکیست عملیات عمرانی پروژه بدون هیچ گونه حد فاصل با بنای میراثی حمام و مسجد تاریخی شهر بوده و به نوعی اصلاح این پروژه فرهنگی به بهای دفن تاریخ تمام می شود!

برخی معتقدند شهرداری بخاطر کاستن از فشار افکار عمومی بدنبال افتتاح سریع پروژه است و در عملیات اجرایی حریم اماکن تاریخی در کنار مقبره الشعرا رعایت نشده است.
شهرداری تاکنون اظهار نظری در این مورد نداشته است.

بر اساس پیگیری های تبریزبیدار، نهادهای متولی اماکن فرهنگی و تاریخی حریم مقبره الشعرا، نسبت به این اقدام شهرداری تذکر داده اند.

تبریزبیدار این موضوع را از متولیان امر پیگیری خواهد کرد.

 

 

 

 

پاسخ اداره کل میراث فرهنگی به این موضوع را در لینک زیر بخوانید: 

(پاسخ+)

 

انتهای پیام/

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.