کرایه اضافی تاکسی، سهم شهروندان از زمستان سخت

شهروندان با ارسال پیام هایی می گویند: بعضی راننده تاکسی ها به بهانه قطع cng کرایه را زیاد حساب می کنند و ما باید جور هزینه بنزین سوزی آنها را بدهیم.

سرویس شهروندی تبریزبیدار/  بدنبال قطع گاز در جایگاه های CNG تبریز جهت مدیریت مصرف سوخت، رانندگان تاکسی و مسافران به چالش افتاده اند.

شهروندان با ارسال پیام هایی می گویند: بعضی راننده تاکسی ها به بهانه قطع cng کرایه را زیاد حساب می کنند و ما باید جور هزینه بنزین سوزی آنها را بدهیم.

یکی از شهروندان پیشنهادی هم داشته و می گوید: کاش حداقل در روزهای قطعی گاز برای خودروها، تاکسی ها مستثنی می شدند که اینطور مسافر و راننده به جان هم نمی افتادند.

شهروند دیگری می گوید: رانندگان تاکسی در روزهای معمولی هم به بهانه ای مختلفی از جمله ترافیک روی مبلغ کرایه می کشند و اکنون بهانه جدید هم گاز شده است.

شهروندخبرنگار ما باشید….

انتهای پیام/

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.