یکشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۶ ۱۱:۴۴:۴۹ شناسه :۱۰۶۵۸۳۴

گزارش تصویری؛

مراسم شب بیست و سوم ماه رمضان در تبریز

مراسم شب بیست و سوم ماه رمضان و آخرین شب قدر در تبریز برگزار شد.

مراسم شب بیست و سوم قدر در تبریز

مراسم شب بیست و سوم قدر در تبریز

مراسم شب بیست و سوم قدر در تبریز

مراسم شب بیست و سوم قدر در تبریز

مراسم شب بیست و سوم قدر در تبریز

مراسم شب بیست و سوم قدر در تبریز

مراسم شب بیست و سوم قدر در تبریز

مراسم شب بیست و سوم قدر در تبریز

مراسم شب بیست و سوم قدر در تبریز

مراسم شب بیست و سوم قدر در تبریز

مراسم شب بیست و سوم قدر در تبریز

مراسم شب بیست و سوم قدر در تبریز

مراسم شب بیست و سوم قدر در تبریز

مراسم شب بیست و سوم قدر در تبریز

مراسم شب بیست و سوم قدر در تبریز

مراسم شب بیست و سوم قدر در تبریز