سرویس : اقتصادی , دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷ ۱۳:۱۳:۲۴ شناسه خبر : ۱۰۷۱۸۰۰

فرماندار تبریز در گفتگو با تبریزبیدار:

مکاتبه با سازمان خصوصی سازی برای اخذ گزارش واگذاری ماشین سازی/ نسبت به سرنوشت ماشین سازی بی تفاوت نیستیم

راستگو تصریح کرد: برای اخذ گزارش نحوه ی واگذاری کارخانه ماشین سازی با سازمان خصوصی سازی مکاتبه خواهیم کرد تا این گزارش ها در کارگروه های اقتصادی شهرستان ارائه شود.

به گزارش تبریز بیدار ، علیار راستگو فرماندار تبریز در گفتگو با خبرنگار این پایگاه خبری در خصوص وضعیت کارخانه ماشین سازی تبریز اظهار داشت: کارخانه ماشین سازی تبریز توسط سازمان خصوصی سازی  که در حد معاونت وزیر است واگذار شده است و به دلیل اینکه این سازمان در شهرستان ها دفتر نمایندگی ندارد خب بالطبع به دلیل اینکه ساختار اداری فرمانداری با سازمان خصوصی سازی که در تهران مستقر است با هم ارتباط کاری ندارد از نحوه واگذاری اطلاع نداریم و ما هم قانونا به عنوان دستگاه حاکمیتی بر نحوه فعالیت نظارت داریم.


وی ادامه داد: البته این دلیل نمی شود که ما نسبت به سرنوشت این کارخانه و دیگر واحدهای تولیدی استان بی تفاوت باشیم در همین راستا در دو کارگروه رفع موانع تولید و اقتصاد مقاومتی شهرستان مسائل و مشکلات این واحدها رصد و بررسی می شود و تا آنجا که قانون به ما  اجازه می دهد به این واحدها کمک می کنیم.


فرماندار تبریز با بیان اینکه در صورت وجود مشکل حتما به مسائل این کارخانه ورود خواهیم کرد: پیگیری حقوق کارگران را وظیفه خود می دانیم و اگر گزارشی از از مشکلات در این کارخانه باشد حتما رسیدگی خواهیم کرد.


وی در پایان تصریح کرد: برای اخذ گزارش نحوه ی واگذاری کارخانه ماشین سازی با سازمان خصوصی سازی مکاتبه خواهیم کرد  تا این گزارش ها در کارگروه های اقتصادی شهرستان ارائه شود.