سه شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۷ ۱۲:۳۱:۲۰ شناسه :۱۰۷۲۹۵۰

در مسیرساخت جاده ابریشم انجام می شود؛

ایجاد یک گذر فرهنگی و هنری و بازاری از صنایع دستی و فرهنگ مردم تبریز

گذر فرهنگ و هنر، خیابان، میدان، بازار یا گذری است که در آن مجموعه ای از کسب و کارهای فرهنگی و هنری فعالیت می کنند و فضای بیرونی آن پیاده راهی برای عرضه هنر خیابانی، هنرهای آیینی و دیگر فعالیت های فرهنگی و هنری می باشد.

به گزارش تبریز بیدار ، اسحقی نژاد معاون بازآفرینی و مسکن اداره کل راه و شهرسازی، محمدپور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی و شهین باهر شهردار کلانشهر تبریز از پروژه در حال ساخت جاده ابریشم واقع در میدان شهید بهشتی تبریز« مسیر سابق بازارچه خیابان » به منظور بررسی راهکاری برای ایجاد یک گذر فرهنگی و هنری و بازاری از صنایع دستی، هنرها و فرهنگ مردم تبریز در این مجموعه بازدید به عمل آوردند.

گذر فرهنگی و هنری چیست؟

گذر فرهنگ و هنر، خیابان، میدان، بازار یا گذری است که در آن مجموعه ای از کسب و کارهای فرهنگی و هنری فعالیت می کنند و فضای بیرونی آن پیاده راهی برای عرضه هنر خیابانی، هنرهای آیینی و دیگر فعالیت های فرهنگی و هنری می باشد.

دو پروژه مهم الگوسازی که توسط شرکت عمران، بهسازی شهری در نوسازی بافت های فرسوده شهر تبریز اجرا شده اند، پروژه های میدان شهید بهشتی ( چهارراه منصور ) و پیرامون مسجد کبود می باشند مساحت مورد مداخله که تملک شده است حدود 24 هکتار می باشد. اعتبارات برآورده پروژه ها به ترتیب برابر 2000 و 1050 میلیارد ریال می باشد و دارای پیشرفت فیزیکی 93 و 90 درصد می باشند.

پروژه میدان شهید بهشتی که مسیر جاده ابریشم نیز در آن طراحی شده است به پیشنهاد سلطانی مدیرکل راه و شهرسازی یکی از بهترین مکان هایی است که می­توان آن را به یک گذر فرهنگی تبدیل کرد.