سه شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۷ ۱۳:۳۰:۲۹ شناسه :۱۰۷۳۳۱۲

بررسی چالش های حاشیه نشینی از دیدگاه علم اقتصاد؛

ضرورت بازتوانی اقتصادی و کنترل مهاجرت روستائیان / مشاغل کاذب و تهدیدات اجتماعی پیش رو

افراد حاشیه نشین بدلیل اینکه فاقد تخصص هستند به مشاغلی کاذب روی می آورند. بدیهی است وجود این همه مشکلات و تهدیدات حاشیه نشینی اقدام موثر مسئولان و نهادهای متولی و تلاش در حل این معضل و جلوگیری از آسیب های اجتماعی امری ضروری به نظر می رسد.

سرویس اقتصادی تبریز بیدار / محمدکلامی

مهمترین مشکلات محلات حاشیه‌نشین، بیکاری، نداشتن خانه و مسکن مناسب، محیط بد اجتماعی و فرهنگی این محلات، کمبود امکانات رفاهی، فرهنگی و تفریحی برای فرزندان، انحرافات اجتماعی، نبود امنیت، آسفالت نبودن کوچه ها، کمبود بهداشت و سرپوش نبودن رودخانه ها و فاضلاب های محله، کمبود امکانات رفاهی، و آموزشی، نداشتن آب لوله کشی، شلوغی محله ها، تراکم جمعیتی زیاد، بافت روستایی چند قومی و چند فرهنگی بودن این محلات است.

گسترش آسیب های اجتماعی مانند طلاق و خودکشی، سرقت، اعتیاد ، قاچاق و…. از پیامدهای حاشیه نشینی است. افراد حاشیه نشین بدلیل اینکه فاقد تخصص هستند به مشاغلی کاذب مانند دست‌فروشی، کارگری ساده و مواردی از این قبیل روی می آورند. بدیهی است وجود این همه مشکلات و تهدیدات حاشیه نشینی اقدام موثر مسئولان و نهادهای متولی و تلاش در حل این معضل و جلوگیری از آسیب های اجتماعی امری ضروری به نظر می رسد.

 برای مهار این معضلات بایستی به کمک دست اندرکاران این حوزه هم فضای سکونتی این مناطق تغییر پیدا کند و هم امکانات فرهنگی و اجتماعی مانند درمانگاه، مهدکودک، بوستان ها، پایگاه اوقات فراغت در این مناطق استقرار یابد، دوم اینکه اهالی این مناطق از لحاظ اقتصادی بازتوانی شوند یعنی در کارهای مورد علاقه آموزش ببینند و سرمایه اولیه برای فعالیتشان در اختیار آنان قرار گیرد.

 مهاجرت و حاشیه نشینی به دلیل تاثیرات عدیده از آن دسته موضوعات اجتماعی است که هیچوقت تاریخ مصرف کنکاش درباره آنها پایان نمی پذیرد.  توجه به روستاها می تواند یکی از راه های مقابله با پدیده حاشیه نشینی باشد زیرا در کاهش این پدیده و در نتیجه فقر و اعتیاد تاثیر مستقیمی دارد.

کنترل مهاجرت روستاییان به شهر با ارائه امکانات بیشتر به نقاط روستایی، سپس ایجاد و گسترش فرصتهای شغلی و توجه به معیشت در جامعه روستایی، تخریب بخش فرسوده، اشتغالزایی، احداث صنایع، حمایتهای مالی، ساخت مسکن و فعال کردن حوزه های فرهنگی را می توان از جمله راهکارهای کاهش حاشیه نشینی نام برد.

کارشناسان آسیب های اجتماعی معتقدند امروز سهم جوانان و نوجوانان حاشیه، طعم فقر، نداشتن سرپناه و اعتیاد است و هریک از این مشکلات به تنهایی یک آسیب و تهدید بزرگ قلمداد می شود که اگر دیرتر اقدام شود به یک فاجعه در آینده ای نزدیک مبدل می شود.

به هرحال، علیرغم اقدامات صورت گرفته، حاشیه نشینی بعنوان تهدیدی با پیامدهای اجتماعی همچنان وجود دارد. امید است با توجه مسئولین، به وضعیت مناطق حاشیه نشین شهر تبریز روند آسیب های اجتماعی، اقتصادی و دیگر مشکلات این مناطق رو به کاهش بگذارد.