یکشنبه ۱۱ فروردین ۱۳۹۸ ۱۳:۰۹:۵۳ شناسه :۱۰۷۴۲۸۹

گزارش تصویری تبریزبیدار از جریان زندگی در گلستان؛

دل قوی دار که بنیاد بقا محکم از اوست

سیل گلستان با اینکه ویرانی های زیادی به بار آورد اما بنیاد بقا همچنان در منطقه استوار بوده و زندگی جاری است.

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title