جمعه ۱۸ مرداد ۱۳۹۸ ۱۶:۲۵:۲۱ شناسه :۱۰۷۵۶۹۳

یونیفرم پوش های نماز جمعه خوان

در نماز جمعه امروز تبریز، در صف جلویی خود شاهد صف کشی تعدادی از همین یونیفرم پوش ها بودم که از زمان آغاز خطبه ها تا پایان نماز، با افعال و گفتار منافی حرمت فریضه، مدام توجهم را به خود جلب کردند.

یادداشت مدیرمسئول /  صابر عیسی پور

هر هفته تعدادی از کارکنان ارگان ها و سازمان های دولتی و غیردولتی با یونیفرم های مخصوص خود در صفوف پرشمار نماز #عبادی_سیاسی جمعه حضور می یابند که بعضا به فراخور مناسبت و بعضا بدون مناسبت است، این امر فی نفسه پسندیده و نشانگر فراگیر بودن نماز جمعه است.

اما بهتر نیست برخی از این ارگان ها قبل از اعزام نیرو به نماز جمعه که اغلب هم حس می شود از سر اکراه و اجبار است، آن عزیزان را توجیه کنند تا شاهد بی حرمتی به بزرگترین عمل عبادی وحدت آفرین نباشیم.

در نماز جمعه امروز تبریز، در صف جلویی خود شاهد صف کشی تعدادی از همین یونیفرم پوش ها بودم که از زمان آغاز خطبه ها تا پایان نماز، با افعال و گفتار منافی حرمت فریضه، مدام توجهم را به خود جلب کردند.

از بی حرمتی به اسم صاحب الزمان در حین سلام به ایشان و تمسخر شعار دهنده گرفته تا افعال مبطل نماز حین اقامه فریضه، مواردی بود که نه تنها منجر به ابطال نماز خودشان، در اتصال صفوف هم اشکال وارد می کردند.

نگارنده از هر گونه حضور کارکنان یونیفرم پوش از هر ارگانی در نماز جمعه استقبال و آن را موجب تقویت وحدت می داند اما حفظ حرمت نماز جمعه مهمتر از آن است.

از آنجایی که ارگان مدنظرِ این مطلب، سابقاً انتقاد ناپذیری و اتهام زنی بی مورد علیه رسانه ما را در کارنامه دارد، از اعلام نام خودداری شده و مراتب به اطلاع ستاد نماز جمعه می رسد تا تذکرات مقتضی جهت آموزش حفظ حرمت فریضه جمعه داده شود.