چهارشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ ۰۰:۰۵:۳۹ شناسه :۱۰۷۵۷۴۰

دوربین تبریزبیدار؛

شکوه پرشورها در رونمایی از لوگو و پیراهن تراکتور

مراسم رونمایی از لوگو و پیراهن تیم فوتبال تراکتور عصر سه شنبه در حضور پرشورها در سالن ورزشی شهید پورشریفی تبریز برگزار شد.

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title