چهارشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ ۱۷:۱۲:۵۶ شناسه :۱۰۷۵۷۷۴

محکومیت پرسپولیس به دنبال شکایت تراکتور

کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال باشگاه پرسپولیس را به دلیل اهانت و فحاشی هوادارانش در تمرین چهارم تیرماه گذشته این تیم در ورزشگاه شهید کاظمی علیه باشگاه تراکتور، محکوم و جریمه کرد.

به گزارش تبریز بیدار ،  کمیته انضباطی پس از بررسی لایحه دفاعیه باشگاه پرسپولیس و بازبینی فیلم ارایه شده که حکایت از تخلف هواداران باشگاه پرسپولیس و در تمرین تیم فوتبال این باشگاه نسبت به تیم تراکتور تبریز و اهانت به این تیم می‌باشد این اقدام را تخلف محسوب و با احراز آن و مطابقت با بند 2 ماده 67 و با اعمال جهات مخففه ماده 93 تیم پرسپولیس را به پرداخت 100 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم می‌نماید که این رأی به استناد مقررات قطعی می‌باشد.