یکشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۸ ۱۲:۰۵:۵۲ شناسه :۱۰۷۵۸۴۱

رئیس شورای شهر تبریز خیال رقبا را راحت کرد؛

اکبرنژاد در گفتگو با تبریزبیدار: برای ریاست شورا کاندیدا نخواهم شد

رئیس فعلی شورای اسلامی کلانشهر تبریز در خصوص حضور مجدد خود در صندلی ریاست شورا گفت: در انتخابات هیات رئیسه و ریاست شورا کاندیدا نخواهم شد.

شکور اکبرنژاد رییس شورای اسلامی کلانشهر تبریز در گفتگو با تبریزبیدار در پاسخ به سوالی در  خصوص عملکرد هیات رئیسه در سال دوم این شورا گفت: امیدواریم هیات رئیسه بعدی قوی تر و بهتر باشد.

وی ادامه داد: حتما ضعف هایی وجود داشت اما هیات رئیسه عملکرد قابل قبولی داشت‌. البته ادعا هم نمی‌شود که بهترین عملکرد را داشت و حتما کمک خواهیم کرد هیات رئیسه بعدی بهتر از این عمل کند.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا هیات رئیسه یک رنگ مناسب است یا باید از هر طیف عضو هیات رئیسه باشد، اظهار داشت: باید سعی شود که همه اعضا بتوانند در انتخابات شرکت کنند اما هر عضوی که اعضای شورا انتخاب کند در هیات رئیسه خواهد بود.

رئیس فعلی شورای اسلامی کلانشهر تبریز در پایان در خصوص حضور مجدد خود در صندلی ریاست شورا گفت: در انتخابات هیات رئیسه و ریاست شورا کاندیدا نخواهم شد.


در همین باره بخوانید:

بهشتی: انتقادات را بعد از انتخابات می گویم

بابایی اقدم: اصل بی طرفی فدای سوءگیری ها می شد

اندیش: بعضا مدیریت جلسه براساس آیین کار نبوده

آجودان زاده: اکبرنژاد انسانی اخلاق مدار اما فاقد قدرت مدیریت است

نیکوخصلت: اکبرنژاد فضای احترام و اطمینان در شورا ایجاد کرد

مسعودی ریحان: اجازه بدهید در مورد دوست قدیمی خود قضاوت نکنم

صادق زاده: هر کسی نقاط ضعف و قدرتی دارد 

دبیری: اکبرنژاد در صورت داشتن قاطعیت، نتیجه بهتری می گرفت

محمدزاده: اکبرنژاد اخلاق مدار بود