چهارشنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۸ ۲۱:۵۹:۰۷ شناسه :۱۰۷۶۳۶۶

طی همایشی در تبریز مطرح شد؛

استاندارد ایمنی بیمار چقدر در بیمارستان ها رعایت می شود؟

به گفته معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تبریز در حال حاضر از ۱۴۰ استاندارد ایمنی بیمار که از سوی وزارت بهداشت به بیمارستان ها ابلاغ شده است، بیش از ۸۵ درصد استانداردها به طور کامل استقرار یافته است.

به گزارش تبریز بیدار ، ظهر امروز (چهارشنبه) طی مراسمی در بیمارستان شهید مدنی تبریز روز جهانی ایمنی بیمار  گرامی داشته شد.

نظری معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تبریز در این مراسم گفت: یکی از 10 علت اصلی مرگ و ناتوانی در جهان بروز وقایع ناخواسته به دنبال مراقبت غیر ایمن است.

وی افزود: برای اجرای برنامه های ایمنی بیمار و ارائه خدمات درمانی مطلوب و ایمن، همه بیمارستان ها در دانشگاه علوم پزشکی تبریز سعی می کنند فرهنگ ایمنی بیمار را پیاده سازی کنند.

از ضرورت تعهد مدیریت بیمارستان ها تا عدم سرزنش برای گزارش خطاهای درمانی

به گفته وی در حال حاضر از 140 استاندارد ایمنی بیمار که از سوی وزارت بهداشت به بیمارستان ها ابلاغ شده است، بیش از 85 درصد استانداردها به طور کامل استقرار یافته که برنامه ریزی شده است تا پایان سال اجرای این استانداردها به 100 درصد برسد.

وی اضافه کرد: پیاده سازی فرهنگ ایمنی بیمار مستلزم تعهد مدیریت ارشد بیمارستان ها و ایجاد محیطی بدون سرزنش برای گزارش خطاهای درمانی به صورت خود اظهاری است.

نظری ادامه داد: دانشگاه علوم پزشکی تبریز با توجه به شناسایی عوامل خطر برای بیماران در بیمارستان ها برای پیشگیری و کاهش این خطاها برنامه ریزی کرده است.