پنج شنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۸ ۰۲:۳۸:۰۲ شناسه :۱۰۷۶۳۶۹

در ذیل یک عکس زیر خاکی؛

رابطه رویکردهای سیاسی شهریار با اعاظم ادبیات

در عکس جماعتی از اعاظم ادبیات فارسی و در دهه شصت، برای دیدار با استاد سید محمد حسین شهریار به تبریز و منزل او آمده اند.

به گزارش تبریز بیدار ، محمدرضا کائینی خبرنگار روزنامه جوان، با انتشار تصویری از استاد «سید محمد حسین شهریار» در صفحه اینستاگرام خود نوشت:

تصویر ذیل آمده، در زمره یادگار‌های دوست فقیدم زنده یاد اصغر فردی نزد صاحب این قلم به شمار می‌رود. در عکس جماعتی از اعاظم ادبیات فارسی و در دهه شصت، برای دیدار با استاد سید محمد حسین شهریار به تبریز و منزل او آمده اند. به ترتیب از راست: نصرالله ناصح پور، شهریار، هوشنگ ابتهاج، محمدرضاشفیعی کدکنی و اصغر فردی.

به واقع جماعت روشنفکر و مشغول به ادبیات پس از پیروزی انقلاب و بروز رویکرد‌های سیاسی شهریار، به دو دسته تقسیم شدند.

جماعتی به عادت مالوف به فضاسازی منفی و بدگویی از وی روی آوردند و دسته‌ای دیگر به رغم فاصله فکری، سعی کردند در محدوده علایق و تعاملات ادبی، ارتباط خویش را با وی تداوم بخشند. نام‌های فوق در زمره طیف دوم هستند.

 

تصویری کمتر دیده‌شده از «شهریار»