پنج شنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۸ ۱۳:۰۱:۵۸ شناسه :۱۰۷۶۳۷۴

معاون وزیر راه وعده داد؛

افتتاح ۱۳۲ کیلومتر از خط آهن خط آهن میانه - بستان آباد تا یکماه آینده

معاون وزیر راه از افتتاح ۱۳۲ کیلومتراز خط آهن میانه -بستان آباد تا یکماه آینده خبرداد.

به گزارش تبریز بیدار ، خادمی معاون وزیر راه و مدیرعامل شرکت ساخت وتوسعه زیربنا‌های حمل و نقل کشور در بازدید از خط آهن میانه تا بستان آباد گفت: عملیات اجرای خط آهن تقریبا به اتمام رسیده و با تکمیل ایستگاه بستان آباد احتمالا تا یکماه آینده بهره برداریداز ۱۳۲ کیلومتر از این خط آهن از میانه تا بستان آباد آغاز شود.

وی همچنین گفت: تا پایان سال ۹۹ نیز مسیر بستان آباد تا خاوران در تبریز بطول ۱۲ کیلومتر آماده بهره برداری شده و با افتتاح این خط، زمان تردد از تبریز تا تهران ۵ ساعت کاهش خواهدیافت.