دوشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۸ ۱۲:۴۳:۴۲ شناسه :۱۰۷۶۸۱۴

مدیر عامل نمایشگاه بین المللی تبریز مطرح کرد؛

کتاب مجازی بوی کتاب حقیقی را به مشام نمی‌رساند

ماهوتی گفت: فضای مجازی و اینترنت کتاب های مجازی بسیاری دارند و همه می توانند از آن استفاده کنند ولی متاسفانه بوی کتاب چیز دیگری است که فضای مجازی بوی کتاب را به مشام انسان نمی رساند.

به گزارش تبریز بیدار ،حبیب ماهوتی مدیرعامل نمایشگاه بین المللی تبریز در آیین افتتاح نمایشگاه کتاب و مطبوعات گفت: در تبریز مشکلات هزینه ای و مطالباتی در ایجاد نمایشگاه ها داریم.

وی افزود: هرسال در نمایشگاه کتاب علاقه مندان بسیاری از این نمایشگاه بازدید می کنند
این نشانگر علاقه استان به کتاب است.

وی ادامه دارد: نمایشگاه کتاب یک نیاز در استان و کشور است.

ماهوتی یاداورشد: فضای مجازی و اینترنت کتاب های مجازی بسیاری دارند و همه می توانند از آن استفاده کنند ولی متاستفانه بوی کتاب چیز دیگری است که لبتاب و موبایل بوی کتاب را به مشام انسان نمی رساند.