چهارشنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۸ ۱۵:۳۸:۲۲ شناسه :۱۰۷۷۰۴۷

گزارش تصویری :

همایش تجلیل از واحدهای نمونه کیفی ملی و استانی با حضور سازمان استاندارد ایران در تبریز

همایش تجلیل از واحدهای نمونه کیفی ملی و استانی با حضور سازمان استاندارد ایران در تبریز برگزار شد.

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title