دوشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۸ ۱۳:۰۷:۱۲ شناسه :۱۰۷۷۷۰۶

دوربین تبریزبیدار؛

دیدار تعدادی از اعضای تحریریه تبریزبیدار با خانواده خلبان شهید محمدرضا رحمانی

تعدادی از اعضای تحریریه تبریزبیدار با حضور در منزل خلبان شهید محمدرضا رحمانی با خانواده آن شهید دیدار و گفتگو کردند. مشروح مصاحبه در آستانه اربعین شهید منتشر خواهد شد.

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title