چهارشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۸ ۱۴:۴۸:۵۰ شناسه :۱۰۷۷۷۶۵

تصاویر هولناک از مرگ تدریجی شیر‌های گرسنه

از تعداد شیر‌های در قفس این باغ وحش آماری در دسترس نیست. برخی رسانه‌ها تعداد آن‌ها را پنج قلاده عنوان کرده اند. روز گذشته نیز یکی از شیر‌ها جان باخته است.

به گزارش تبریز بیدار ،در یک باغ وحش در خارطوم پایتخت سودان شیرهای نگهداری می شود که به دلیل بی توجهی به شدت ضعیف و بیمار شده و در حال مرگ هستند.

 این شیرها در باغ وحش القریشی شهر خارطوم نگهداری می شوند که از شدت گرسنگی بیمار شده و دو سوم وزن بدن خود را از دست داده اند.

شیرهای در قفس هفته هاست که غذا و دارویی نخورده اند و مردم نیز خواستار انتقال آنها به مراکز پزشکی هستند.تصاویر هولناک از مرگ تدریجی شیر‌ها از گرسنه

تصاویر هولناک از مرگ تدریجی شیر‌ها از گرسنه

تصاویر هولناک از مرگ تدریجی شیر‌ها از گرسنه

تصاویر هولناک از مرگ تدریجی شیر‌ها از گرسنه

تصاویر هولناک از مرگ تدریجی شیر‌ها از گرسنه

تصاویر هولناک از مرگ تدریجی شیر‌ها از گرسنه