شنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۹ ۱۷:۳۴:۳۰ شناسه :۱۰۸۱۱۹۰

دوربین تبریزبیدار؛

تجمع خودجوش مردم تبریز در اعتراض به اظهارات اردوغان

جمعی از مردم تبریز در محکومیت اظهارات اخیر رئیس جمهور ترکیه در باکو، عصر امروز مقابل کنسولگری ترکیه در میدان همافر ولیعصر تجمع کردند.

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title