سه شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۹ ۰۸:۲۱:۳۰ شناسه :۱۰۸۱۵۷۷

یادداشت تبریزبیدار؛

اینجا تبریز، صف خرید روغن!

نقش مدیران ناکارآمد در این میان فراهم کردن فضا برای دلالی است، این مدیران دانسته یا نادانسته با بی عملی و رهاکردن امور به دست بازار، خود را به کناری می کشند تا دلال ها به کسب و کار بپردازند، آخر سر هم کمبود و بهم ریختگی بازار را به تحریم ها ربط می دهند تا سود سیاسی مقام بالاسری شان نیز تامین شود.

به گزارش تبریز بیدار ، چند ماهی می شود که مساله کمبود و نبود روغن در بازار مردم را درگیر کرده است و چند روز یکبار فیلم و عکس صف های طویل برای خرید روغن عنایتی از سوی دولت منتشر می شود و این جدا از اینکه سختی معیشت مردم در داخل را بازتاب می دهد پیامی به خارج از مرزها نیز دارد که بدانند تحریم های آنان معیشت مردم را گروگان گرفته و سیاست شان نتیجه داده است.

ارسال این پیام به خارج جدا از هماهنگی خواسته یا ناخواسته دو طیف نیست، مدیران ناکارآمد و دلالان بازار و بازار اینچنینی بهترین شرایط ممکن برای به جیب زدن سودهای میلیاردی توسط طیف سرمایه دار و دلال است و در این شرایط تنها مردم دهک های پایین و متوسط علاوه بر سختی در تامین مایحتاج روز به روز فقیرتر می شوند.

نقش مدیران ناکارآمد در این میان فراهم کردن فضا برای دلالی است، این مدیران دانسته یا نادانسته با بی عملی و رهاکردن امور به دست بازار، خود را به کناری می کشند تا دلال ها به کسب و کار بپردازند، آخر سر هم کمبود و بهم ریختگی بازار را به تحریم ها ربط می دهند تا سود سیاسی مقام بالاسری شان نیز تامین شود، در اصل لازم نیست یک مدیر نفوذی حتما خرابکاری کند و یا اطلاعات کشور را به بیگانه بدهد، این مدیر می تواند با یک تصمیم غلط و یا با یک عدم تصمیم خواست بیگانه را عملی کند و خود نیز به نفوذی بودن متهم نشود و یا یک مدیر ناکارآمد بدون اینکه بداند با ناکارآمدی خود در پازل بیگانه بازی و مردم را از آینده ناامید می کند.

مدیری که دست روی دست می گذارد و صف های طویل را به تماشا می نشیند بخواهد یا نخواهد در پروژه تحریم داخلی بازی می کند، در روزگاری که کشور با قحطی مواجه نیست، شبکه دلالی با احتکار مایحتاج مردم هم سود به جیب می زند و هم کشور را قحطی زده جلوه می دهد و این یعنی ما نه با بیگانه که با خائنین داخلی مواجهیم همان مساله ای که همواره در مقاومت های تاریخی رخ نشان داده و خیانت های داخلی هزینه های گزاف به ملت ایران تحمیل کرده است، در جنگ عباس میرزا با روس نیز خیانت داخلی کشور را به گلستان و ترکمنچای سوق داد و حال نیز شبکه غربگرا معامله ی دیگر در نظر دارد!


انتهای پیام/