چهارشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۹ ۱۲:۴۳:۲۲ شناسه :۱۰۸۱۵۷۸

دوربین تبریزبیدار؛

تبریزی ها در حال استماع بیانات رهبری

مردم تبریز بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی بمناسبت قیام ۲۹ بهمن را در اماکن مختلف بصورت زنده از رسانه ملی استماع کردند.

Image title

Image title


Image title


Image title

Image title

Image title

Image title

Image title