دوشنبه ۱۶ فروردین ۱۴۰۰ ۱۹:۲۸:۴۲ شناسه :۱۰۸۱۸۳۲

دوربین تبریزبیدار؛

نشست خبری تیم فوتسال فناوران ارتباطات ره سو

عصر دوشنبه نشست خبری تیم فوتسال باشگاه فناوران ارتباطات ره سو تبریز با حضور جمعی از اصحاب رسانه برگزار شد.

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title