چهارشنبه ۱۸ فروردین ۱۴۰۰ ۲۲:۱۲:۱۹ شناسه :۱۰۸۱۸۴۶

دوربین تبریزبیدار؛

آغاز بکار جبهه همبستگی ملی نیروهای انقلاب در تبریز

عصر چهارشنبه با افتتاح دفتر جبهه همبستگی ملی نیروهای انقلاب اسلامی (همنا) در تبریز، این تشکیلات سیاسی بطور رسمی در استان فعالیت خود را آغاز کرد.

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

به گزارش تبریز بیدار ،