یکشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۱۰:۴۶:۲۷ شناسه :۱۰۸۱۹۸۲

دوربین تبریزبیدار؛

مراسم احیای شب نوزدهم ماه رمضان در مصلی امام(ره) تبریز

مراسم احیای شب نوزدهم ماه رمضان با رعایت دستورالعمل های بهداشتی بمدت ۲ ساعت در مصلی اعظم امام خمینی(ره) تبریز برگزار شد.

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title