جمعه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۱۴:۳۶:۱۹ شناسه :۱۰۸۲۰۹۲

دوربین تبریزبیدار؛

مسابقات انتخابی موتور اندورو قهرمانی استان

بمناسبت روز اهدای عضو، مسابقات انتخابی موتور اندورو قهرمانی آذربایجان شرقی توسط هیات موتورسواری و اتومبیلرانی استان برگزار شد.

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

به گزارش تبریز بیدار ،