سه شنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۰ ۱۳:۴۴:۲۸ شناسه :۱۰۸۲۱۴۷

گزارش تبریزبیدار از افکارسنجی انتخاباتی(۱)؛

مقبولین طیف اقلیت شورای چهارم / هادی، برنده انتخابی / اقبال به دو بانو

طی افکارسنجی اسی میدانی و مجازی، تحلیل وضعیت و افکارسنجی میدانی و مجازی در مورد دسته بندی ها و افراد پس از تایید صلاحیت ها مورد بررسی قرار می گیرد.

سرویس انتخابات تبریز بیدار انتخابات شورای شهر تبریز به روزهای پایانی خود نزدیک می شود و نتایج تایید صلاحیت داوطلبان به جز برخی نفرات تاثیرگذار مشخص شده است. در بررسی های قبل برخی دسته بندی ها و افراد تحلیل شده بودند و حال این تحلیل وضعیت و افکارسنجی میدانی و مجازی در مورد دسته بندی ها و افراد پس از تایید صلاحیت هاست.


ادوار شورای شهر در رقابت با نفرات جدید

از میان تیم موسوم به سرداران شورای شهر چهارم، محمدحسین جعفری، داوود امیرحقیان و اندکی نوای باغبان وضعیت بهتری نسبت به مدبر  و ششگلانی دارند.

جعفری در این روزهای افول تراکتور، خاطره خوشی از روزهای اوج تراکتور را برای هواداران این تیم تداعی می کند و احتمال دارد از سبد رای هواداران تراکتور بهره ببرد و از طرفی نیز گویا اقبال مناسبی برای قرار گرفتن در لیست شورای ائتلاف نیروی انقلاب تبریز را دارد.

امیرحقیان نیز با کلیپ های خود در خصوص افشاگری در مورد فسادهای شورای چهارم، بر سر زبان ها افتاده و اقبال برای قرار گرفتن در لیست شورای ائتلاف را دارد.

نوای باغبان نیز احتمال حضور در این لیست را دارد و اما دو تن دیگر علی رغم فعالیت های رسانه ای همچنان نه احتمالی برای قرارگیری در لیست واحد را دارند و نه توانسته اند افکار عمومی را با خود همراه کنند، حتی سبد رای آنان در دوره چهارم انتخابات آنچنان همراهشان نیست.


پرویز هادی برنده انتخابی

پرویز هادی،پهلوان تبریزی کشتی، بعد از توهین دبیر، رئیس فدراسیون کشتی در برنامه تلویزیونی به او و حمایت افراد و قشرهای مختلف توانسته خود را به عنوان یکی از نفرات اصلی احتمالی شورای شهر آتی معرفی کند، احتمال حضور او در لیست شورای ائتلاف نیز وجود دارد که می تواند سبد رای او را پر رای تر کند.

از سوی دیگر بنی نصرت، دیگر پیشکسوت کشتی تبریز احتمال کمی برای حضور در لیست واحد دارد و از طرفی هم نتوانسته آنچنان خود را در افکار عمومی معرفی کند، می توان گفت از رقابت ورزشی هادی و بنی نصرت تا کنون کشتی گیر جوان تر برنده شده است.

اقبال به دو بانو برای ورود به شورای شهر

از میان تمامی بانوانی که برای انتخابات شورای شهر تبریز داوطلب شده اند، خانم ها حکیمه غفوری و آرزو مبصر بیش تر از دیگر نفرات در افکار عمومی شناخته شده اند و در بیشتر لیست ها احتمال حضور دارند، اقبال به این دو چهره بیشتر از دیگران بوده و در صورت ادامه روند فعلی این دو تن احتمال بالایی برای ورود به شورای شهر دارند.

انتهای پیام/