جمعه ۱۸ تیر ۱۴۰۰ ۱۱:۵۴:۵۸ شناسه :۱۰۸۲۳۴۴

دوربین تبریزبیدار؛

اتومبیلرانی تورینگ سافاری برای حراست از محیط زیست

همایش اتومبیلرانی تورینگ سافاری در راستای اشاعه فرهنگ طبیعت گردی و حفظ محیط زیست توسط هیات موتورسواری و اتومبیلرانی تبریز برگزار شد.

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title