دوشنبه ۱ آذر ۱۴۰۰ ۱۱:۳۰:۳۹ شناسه :۱۰۸۳۰۸۱

دوربین تبریزبیدار؛

کاسبان «اوست اُرتولو» بازار

بازار سرپوشیده تبریز (اوست اُرتولو بازار) بعنوان قلب تپنده اقتصادی تبریز بعنوان بزرگترین مرکز تجاری و خرید عموم مردم این شهر به حساب می آید. (عکس ها از فریبا اسدی)

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title