سه شنبه ۲ آذر ۱۴۰۰ ۲۱:۳۲:۰۶ شناسه :۱۰۸۳۰۹۶

دوربین تبریزبیدار؛

راه اندازی کتابخانه سیار «خانه‌داران کتاب‌خوان»

عصر سه شنبه انجمن خانه‌داران کتاب‌خوان با مشارکت معاونت فرهنگی شهرداری منطقه ۵ تبریز اقدام به راه اندازی کتابخانه سیار در اتوبوس شرکت واحد تحت عنوان «کتابخانه سیار خانه‌داران کتاب‌خوان» کرد.

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title