تبریزبیدار
معضل اصلی کشورمان  اقتصاد می باشد

مدیر عامل شرکت مانی خالق ایرانیان:

معضل اصلی کشورمان اقتصاد می باشد

هادی خالقی اسکوئی گفت: به جوانان توصیه می کنم که اگر به فکر راه اندازی کسب و کار جدید هستید باید خودتان پای کار باشید و صداقت را سرلوحه عمل خود قرار دهید چرا که ما معتقد بر این هستیم صداقت در همه ی شرایط جواب می دهد.

آغاز توانمندسازی ۶۵ روستای آذربایجان شرقی در عرصه صنایع تولیدی

رئیس سازمان صنعت، معدن تجارت استان خبر داد

آغاز توانمندسازی ۶۵ روستای آذربایجان شرقی در عرصه صنایع تولیدی

رئیس سازمان صنعت، معدن تجارت آذربایجان شرقی گفت: طبق برنامه‌ریزی‌های به عمل آمده و مصوبات شورای برنامه‌ریزی استان، فرآیند بهره‌مندی از ظرفیت صنایع تولیدی برای توانمندسازی ۶۵ روستا آغاز شده است.

تخصیص کامل اعتبار 45 میلیارد تومانی تنش آبی طی هفته جاری

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خبر داد

تخصیص کامل اعتبار 45 میلیارد تومانی تنش آبی طی هفته جاری

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی از تخصیص اعتبار مصوب 45 میلیارد تومانی طرح‌های آبرسانی استان خبر داد و گفت: دستگاه‌های مربوطه طی هفته جاری می‌توانند از اعتبار و تخصیص انجام گرفته استفاده کنند.