تبریزبیدار
ملت ایران، پیروز میدان جنگ در هشت سال دفاع مقدس بودند

امام جمعه تبریز:

ملت ایران، پیروز میدان جنگ در هشت سال دفاع مقدس بودند

امام جمعه تبریز با بیان اینکه پیروز میدان جنگ در هشت سال دفاع مقدس ملت ایران بود، گفت: براندازی نظام اسلامی، تجزیه خاک ایران و تسلط بر منابع نفتی منطقه، اهدافی بود که دشمن برای رسیدن به آن آغازگر جنگ شد، اما پایان این نبرد نابرابر، تابلویی پرافتخار از پیروزی ملت ایران در تاریخ است و باید همگان از آن عبرت گیرند.