تبریزبیدار
تداوم وضع موجود یا تکالیف عدالت محور برای مدیران قبلی؟ / جوانگرایی شاید وقتی دیگر

بررسی تحلیلی تبریزبیدار از تغییرات مدیریتی شهرداری؛

تداوم وضع موجود یا تکالیف عدالت محور برای مدیران قبلی؟ / جوانگرایی شاید وقتی دیگر

آنچه که از انتصابات جدید شهردار تبریز دیده می شود تغییر کمی بیشتر از اندک در میان مدیران موثر شهرداری است و حتی معاون مالی و اداری که پیشتر نماد وضع موجود تبلیغ می شد در سمت خود ابقا شده است.

افتتاح ناقص، عامل تعطیلی ایستگاه های مترو

در گفتگوی تبریزبیدار با عضو شورای شهر مطرح شد؛

افتتاح ناقص، عامل تعطیلی ایستگاه های مترو

دبیر کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شهری شورای شهر تبریز گفت: ایستگاه های متروی تبریز از میدان کهن تا لاله با نواقصات افتتاح شده بود و تاکید شورای شهر بر اینست که نواقصات برطرف شده و بازگشایی شوند.

طرح «سوت زنی فساد» در بن بست شورا / تجهیزات دهه شصتی در آتش نشانی تبریز

آنچه در جلسه امروز شورای شهر تبریز گذشت؛

طرح «سوت زنی فساد» در بن بست شورا / تجهیزات دهه شصتی در آتش نشانی تبریز

جلسه علنی امروز شورای شهر تبریز به ریاست حجت الاسلام برگی و بدون حضور آقایان باغبان، بابایی اقدم و بجانی که برای پیگیری موضوع بخشداری باسمنج به تهران رفته بودند؛ در عمارت شهرداری تشکیل یافت.

یادداشت

یک سوزن به خود یک جوالدوز به دیگران

یک سوزن به خود یک جوالدوز به دیگران

تربیت کودکان توسط والدین، یا تربیت والدین توسط کودکان

تربیت کودکان توسط والدین، یا تربیت والدین توسط کودکان

فصل انتصابات؛ خزان معیارها

فصل انتصابات؛ خزان معیارها

آموزش و پرورش اسیر طرح های یک شبه‌ی مجلس

آموزش و پرورش اسیر طرح های یک شبه‌ی مجلس

اولویت های کاری شهردار جدید چیست؟!

اولویت های کاری شهردار جدید چیست؟!

گفتگو

بخاطر حمایت از منجم پشیمان نیستم / تفرقه دو روح الله هرگز!

بخاطر حمایت از منجم پشیمان نیستم / تفرقه دو روح الله هرگز!

وقتی نمایندگان گزینه خود را به دولت تحمیل کنند، وارد بده بستانهای بعدی می شوند

وقتی نمایندگان گزینه خود را به دولت تحمیل کنند، وارد بده بستانهای بعدی می شوند

هدف نهضت امام حسین(ع) دوری از جهالت و گمراهی است

هدف نهضت امام حسین(ع) دوری از جهالت و گمراهی است

آئین اختتامیه سومین کنگره شعر محرم

آئین اختتامیه سومین کنگره شعر محرم

از ابتدا موافق طرح شفافیت بودم/ طرح بزودی تصویب خواهد شد

از ابتدا موافق طرح شفافیت بودم/ طرح بزودی تصویب خواهد شد

گزارش

بازار خودرو ترمز کشید / سرگیجه مردم بین معامله یا حفظ سرمایه

بازار خودرو ترمز کشید / سرگیجه مردم بین معامله یا حفظ سرمایه

فعالیت مسلحانه مارکسیست ها با چراغ سبز ساواک / انجماد سیاسی بعد از فتنه 78

فعالیت مسلحانه مارکسیست ها با چراغ سبز ساواک / انجماد سیاسی بعد از فتنه 78

زخم کرونا بر تخته سیاه های مجازی / آیا پول حلّال عدالت آموزشی است؟ / تفاوت مدارس دولتی و غیرانتفاعی؛ از زمین تا آسمان

زخم کرونا بر تخته سیاه های مجازی / آیا پول حلّال عدالت آموزشی است؟ / تفاوت مدارس دولتی و غیرانتفاعی؛ از زمین تا آسمان

پویش مردمی برای خط بطلان بر یکسان سازیِ غلط مزار شهدا / استفاده از تجربه موفق تهران برای تبریز

پویش مردمی برای خط بطلان بر یکسان سازیِ غلط مزار شهدا / استفاده از تجربه موفق تهران برای تبریز

بودجه ای که همیشه بر عکس است / آقازاده ها به نگهبانی آتش نشانی می روند!

بودجه ای که همیشه بر عکس است / آقازاده ها به نگهبانی آتش نشانی می روند!