تبریزبیدار
پژمانفر پاسخ دهد چرا ایران ایرتور از هسایار مشهد خلع ید شده

واکنش فرهنگی به ادعای نماینده مشهد در گفتگو با تبریزبیدار:

پژمانفر پاسخ دهد چرا ایران ایرتور از هسایار مشهد خلع ید شده

فرهنگی در گفتگو با تبریز بیدار در واکنش به ادعای حجت الاسلام پژمانفر گفت: پژمانفر هیچ سندی به ما ارائه نکرده، او پاسخ دهد چرا ایران ایرتور از هسایار مشهد خلع ید شده است.

پژمانفر در گفتگو با تبریزبیدار: خریدار قبلی مشهدی نبود اما در مشهد امکانات و ساختمان داشت

بررسی ادعای نماینده مشهد در مورد فرهنگی و پزشکیان؛

پژمانفر در گفتگو با تبریزبیدار: خریدار قبلی مشهدی نبود اما در مشهد امکانات و ساختمان داشت

حجت الاسلام نصرالله پژمانفر در گفتگو با تبریز بیدار گفت: اتفاقا در واگذاری های اولی و دومی هم اشکالاتی وجود دارد که فنی است و روزنامه ای و مصاحبه ای نیست اما الان نسبت به کسی که ایران ایرتور در اختیار اوست، بحث داریم.

ماجرای تغییر ضلع جنوبی و شمالی بزرگراه ورزقان چیست؟

ماجرای تغییر ضلع جنوبی و شمالی بزرگراه ورزقان چیست؟

نماینده مردم ورزقان و خاروانا در مجلس شورای اسلامی گفت: مشاورین راه پس از بررسی سه گزینه پیشنهادی برای بزرگراه ورزقان، ضلع شمالی را انتخاب کردند و قرار بود قطعه 1 و 5 را باهم آغاز کنند که پس از تاخیر شش ماهه، بار دیگر جهت مطالعات به مشاور واگذارکردند.

یادداشت

شهید تبریزی شاه کلید معمای ایران و آل سعود

شهید تبریزی شاه کلید معمای ایران و آل سعود

فرهنگ محرم، پیوند نسلی و انسجام اجتماعی

فرهنگ محرم، پیوند نسلی و انسجام اجتماعی

هیات های محله را دریابیم!

هیات های محله را دریابیم!

نگذاریم حسینِ دل، به دست یزیدِ نفس، تشنه لب شهید شود

نگذاریم حسینِ دل، به دست یزیدِ نفس، تشنه لب شهید شود

انگشت اتهام جهان اسلام در فاجعه منا / امیرالحاج آدرس غلط ندهد

انگشت اتهام جهان اسلام در فاجعه منا / امیرالحاج آدرس غلط ندهد

گفتگو

زندگی زوج های رسانه ای تبریز چگونه می گذرد؟ / قناعت و امرار معاش با درآمد خبرنگاری

زندگی زوج های رسانه ای تبریز چگونه می گذرد؟ / قناعت و امرار معاش با درآمد خبرنگاری

برگی: هیات های اندیشه ورز تشکیل می شود / نظرات مردم برای آسیب شناسی راهپیمایی ها گرفته می شود

برگی: هیات های اندیشه ورز تشکیل می شود / نظرات مردم برای آسیب شناسی راهپیمایی ها گرفته می شود

پوری حسینی تعهد داده بود تا از راه خصوصی سازی مبلغی را به حساب دولت واریز کند

پوری حسینی تعهد داده بود تا از راه خصوصی سازی مبلغی را به حساب دولت واریز کند

حضور نمادین و روحانی شهید تبریزی منا در حج امسال / استفاده از زائران تحصیل کرده برای برقراری ارتباط با حجاج دیگر کشورها

حضور نمادین و روحانی شهید تبریزی منا در حج امسال / استفاده از زائران تحصیل کرده برای برقراری ارتباط با حجاج دیگر کشورها

ماجرای اعطای امتیاز دفتر هواپیمایی به همسر یک نماینده تبریز / نمایندگان هم استانی لیست امید، دو بار به ما از پشت خنجر زدند

ماجرای اعطای امتیاز دفتر هواپیمایی به همسر یک نماینده تبریز / نمایندگان هم استانی لیست امید، دو بار به ما از پشت خنجر زدند

گزارش

استقبال نمایندگان تبریز از مطالبه شفافیت آرا چگونه بود؟ / «نه» قاطع ملت به وکلای غیر شفاف

استقبال نمایندگان تبریز از مطالبه شفافیت آرا چگونه بود؟ / «نه» قاطع ملت به وکلای غیر شفاف

موج سواری سلبریتی ها برای دروغ دختر آبی؛ تراکتوری ها هم از قافله جا نماندند

موج سواری سلبریتی ها برای دروغ دختر آبی؛ تراکتوری ها هم از قافله جا نماندند

ماجرای حذف عنوان «شهید» از معابر تبریز

ماجرای حذف عنوان «شهید» از معابر تبریز

تاثیر سود نامتعارف بانکی بر بازار مسکن و گسترش حاشیه نشینی در تبریز

تاثیر سود نامتعارف بانکی بر بازار مسکن و گسترش حاشیه نشینی در تبریز

تشتت در طیف اقلیت شورا و سرنوشت مبهم شهردارِ غایب از نظرها

تشتت در طیف اقلیت شورا و سرنوشت مبهم شهردارِ غایب از نظرها