تبریزبیدار
دولت در بودجه 1400 پروژه ملی برای تبریز تعریف نکرده

بیگی در گفتگو با تبریزبیدار مطرح کرد؛

دولت در بودجه 1400 پروژه ملی برای تبریز تعریف نکرده

نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به لحاظ نشدن سهمی برای تبریز در پروژه های ملی در سال آینده، اظهار داشت: با توجه به شرایط کشور، شروع یک پروژه جدید امکان پذیر نیست.

پالس منادی برای مذاکره با آمریکا / تعبیر نماینده تبریز از ملت امام حسنی!!

چند روز پس از شهادت دانشمند هسته ای؛

پالس منادی برای مذاکره با آمریکا / تعبیر نماینده تبریز از ملت امام حسنی!!

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی گفت: اگر بخواهیم مذاکره‌ای را با ایالات متحده انجام دهیم قطعا چنین موضوعی به رفتار کابینه جدید آمریکا بستگی دارد.