تبریزبیدار
ترور شهید فخری زاده نشان داد امنیت و ثبات اقتصادی قابل معامله نیست

عضو هیات رئیسه مجلس در گفتگو با تبریزبیدار:

ترور شهید فخری زاده نشان داد امنیت و ثبات اقتصادی قابل معامله نیست

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی ضمن تسلیت شهادت دانشمند هسته ای کشورمان بدست ایادی استکبار گفت: انتقام خون این شهید باید هوشمندانه و مقتدرانه باشد.

موش آزمایشگاهی شدن کرونایی ها را قبول ندارم / لزوم کسب مجوز برای داروهای وارداتی

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در گفتگو با تبریزبیدار:

موش آزمایشگاهی شدن کرونایی ها را قبول ندارم / لزوم کسب مجوز برای داروهای وارداتی

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی می گوید: من بیست و پنج سال ویروس شناسی تدریس می کنم؛ ماهیت کرونا نشان می دهد که نمی تواند دست ساز بشر باشد.