تبریزبیدار
اما و اگر های مدیریت واحد شهری / برخلاف دیگران، نفع من در شفاف سازی هزینه های انتخاباتی بود

بیگی در گفتگوی تفصیلی با تبریزبیدار مطرح کرد؛

اما و اگر های مدیریت واحد شهری / برخلاف دیگران، نفع من در شفاف سازی هزینه های انتخاباتی بود

بیگی گفت: در مدیریت جامع شهری دولت باید ساز و کار ارائه دهد اگر اراده دولت بر این باشد که از مسئولیت هایش خود را رها کند نیازمند نگاه جامع از طرف دولت است.