نگاه بلند و طولانی‌مدت دولت سیزدهم به مسائل جامعه پرستاری

نگاه بلند و طولانی‌مدت دولت سیزدهم به مسائل جامعه پرستاری

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به اهتمام جدی دولت سیزدهم به حل مسائل و مشکلات جامعه پرستاری، گفت: در حال حاضر با دو چالش در حوزه پرستاری مواجهیم؛ یکی مسأله کمبود پرستار که این موضوع از طریق جذب پرستاران جدید دنبال می‌شود و مسأله دیگر، تعرفه خدمات پرستاری و امنیت شغلی پرستاران است که بخشی از این مشکل حل شده و حل کامل آن در دستور کار دولت است.

کمبود فضا و امکانات آموزشی از علل مهاجرت ساکنان روستاها به شهرها است

کمبود فضا و امکانات آموزشی از علل مهاجرت ساکنان روستاها به شهرها است

استاندار آذربایجان شرقی، کمبود فضاها و امکانات آموزشی را یکی از علل مهاجرت ساکنان روستاها به شهرها و رشد حاشیه نشینی بیان و تاکید کرد: باید همه امکانات آموزشی مورد نیاز مردم تأمین شود و مدارس سنگی و کانکسی در اسرع وقت به مکانهای مناسب تبدیل شود.

رسالت عظیمی که در مقابل شهدا داریم، با کارهای روتین انجام نمی‌شود

رسالت عظیمی که در مقابل شهدا داریم، با کارهای روتین انجام نمی‌شود

استاندار آذربایجان‌شرقی با اشاره به اینکه با انجام کارهای روتین نمی‌توان انتظار داشت که به رسالت عظیمی که در مقابل شهدا داریم عمل کنیم، گفت: ویژگی‌های خاص هر استان در نظام نامه مهندسی فرهنگی که در بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور در حال تدوین است، مورد توجه قرار گیرد.