راهپیمایی مردم تهران و شهرستانهای استان در محکومیت حرکات هنجارشکنانه اخیر

راهپیمایی مردم تهران و شهرستانهای استان در محکومیت حرکات هنجارشکنانه اخیر

در پی حرکات هنجار شکنانه اخیر و اهانت معدودی از عناصر خود فروخته به ساحت مقدس قرآن کریم به آتش کشیدن مساجد و هتک حرمت نسبت به حجاب بانوان میهن اسلامی، مردم استان تهران در محکومیت این حرکات مذبوحانه روز جمعه یکم مهرماه بعد از اقامه نماز جمعه در شهر تهران راهپیمایی خواهند کرد.