اصغر فردی:

زمره‌ای هستند که (به‌گمان خود) . . .

در دول مبتنی بر ایدئولوژی تقدیر ملک و ملت و «عجیب‌تر اینکه اهل دولت نیز» در میان دو انگشت و دو لب این‌ زمره مقدر می‌شود و این فریق طلیق (رها و خودسر) حاکم‌بالاطلاق کلیه شئون هستند.

به گزارش تبریز بیدار، اصغر فردی در صفحه اجتماعی خود نوشت:

زمره‌ای هستند که (به‌گمان خود):
* عاقل‌تر از تمام متفکرین، فلاسفه، دانشمندان علوم سائره، فقها و دیگر ارباب علم و قلم و تجربه‌اند و جز آنها همه‌ «دیگران»اند و این مابقی برخوردارانی ناقص از درک و عقل؛ 
* میهن‌دوست‌تر از همه آحاد میهن هم‌آنانند و الباقی ریخته‌ها «اهل ملک» یا بالفعل و یا ـ با اغماضی محال ـ بالقوه خائن به ملک و ملت و دین و کیانند؛
* دیگران یا عامل بیگانه است و یا حاوی قابلیت عملگی بیگانه؛
* تصمیمات دقیق و درست، مدیریت بحران، درک و حفظ منافع ملی و مصالح مملکتی فقط اینها راست و «غیرهم» همواره یا دانسته و یا ـ به ندرت ـ نادانسته خطاکارند و بیخبران از سقیم و صواب کار؛ 
* دین و ایمان و اخلاص را باید از آنها جست و جز آنها همه اهل ریا و ظاهرالصلاحند؛
* چراغ راه حقائقند و بقیه غوطه‌ور در تاریکی؛
اما و اما بعدالتحریر:
در دول مبتنی بر ایدئولوژی تقدیر ملک و ملت و «عجیب‌تر اینکه اهل دولت نیز» در میان دو انگشت و دو لب این‌ زمره مقدر می‌شود و این فریق طلیق (رها و خودسر) حاکم‌بالاطلاق کلیه شئون هستند. چون ذات واجب‌الوجودشان خاصیتی پنهان و پوشال دارد، عیوبشان هم «لو فرض المحال اگر مذاکره شود» از قضا حسن و مزیت هم جلوه می‌کند. 
همین‌ها برباد ده کیان و وفاق و ملک و ملت و امنیت و آسایش و تمامیت هستند و معاذالله اگر مملکت را آسیبی کلان و گسستی رسد، از سر بی‌خردی این دون کیشوت‌ها خواهد بود .
بار خدایا ایران و مانحن فیه را از شر این مرضای خودبین و خود شیفته و خودرأی و خودکام و خودباور دیگرستیز حفظ کن!

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *