مرکز آمار ایران: با روند کاهشی

تورم اردیبهشت روستایی ۱۳.۱ درصد اعلام شد

مرکز آمار ایران اعلام کرد: نرخ تورم در اردیبهشت ماه ۹۴ در مناطق روستایی کشور با روند کاهشی به ۱۳.۱ درصد رسیده است.

به گزارش تبریز بیدار به نقل از مرکز آمار ایران، گزارش شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای روستایی کشور در اردیبهشت ماه ۱۳۹۴از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد.

شاخص کل ( بر مبنای ۱۰۰=۱۳۹۰) در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۴ عدد ۲۲۰.۶ را نشان می‌دهد که نسبت به ماه قبل ۰.۹ درصد افزایش داشته است.

افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۱۳.۳ درصد می‌باشد که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (۱۳.۱) افزایش داشته است.

درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم روستایی) در دوازده ماه منتهی به اردیبهشت ماه سال ۹۴نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۳.۱ درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به فروردین ماه ۱۳۹۴، (۱۳.۴) کاهش یافته است.

شاخص گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» در این ماه به رقم ۲۴۳.۹رسید که نسبت به ماه قبل ۰.۹ درصد افزایش نشان می‌دهد شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها» در ماه مورد بررسی به عدد ۲۴۱.۱ رسید که نسبت به ماهه قبل ۱.۰ درصد افزایش نشان می دهد.

شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها» نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۴.۹ درصد افزایش نشان می‌دهد و نرخ تورم دوازده ماهه این گروه ۸.۹ درصد است. شاخص گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۴.۲ درصد افزایش نشان می‌دهد و درصد تغییرات این گروه در دوازده ماه منتهی به اردیبهشت ماه ۹۴ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۸.۷ درصد است که نسبت به تورم دوازده ماه منتهی به فروردین ماه ۱۳۹۴، (۸.۴) افزایش یافته است.

شاخص گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات»‌در اردیبهشت ماه ۹۴ به رقم ۲۰۵.۵ رسید که ۱.۰ درصد نسبت به ماه قبل افزایش نشان می‌دهد میزان افزایش شاخص گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۲.۶درصد بوده است و نرخ تورم دوازده ماه منتهی به اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۴ نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه ۱۶.۹ درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به فروردین ماه ۱۳۹۴، (۱۷.۶) کاهش یافته است.                         

تورم ۱۲ ماهه شاخص نشان می‌دهد در فروردین ماه نسبت به اردیبهشت سال جاری در بخش خوارکی آشامیدنی و دخانیات ۰.۳ افزایش یافته است.

براین اساس تورم اردیبهشت ماه در بخش خوراکی‌ها ۸.۷ درصد و کالاهای غیر خوراکی و خدمات ۱۶.۹ درصد بوده است.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *