روزی حلال در رمضان

شغل های طاقت فرسا در ماه رمضان

اگرچه روزه گرفتن در گرمای تابستان سخت و طاقت فرساست،اما برای برخی مشاغل شرایط دشوارتری در ماه رمضان وجود دارد با وجود این نه تنها دست از کارشان نمی کشند بلکه با غیرت و قدرت تمام به کارشان ادامه می دهند و اطاعت امر الهی را به جا می آورند بدون اینکه منتی بر سر خدایشان بگذارند…

به گزارش تبریز بیدار به نقل از تبیان، اگرچه روزه گرفتن در گرمای تابستان سخت و طاقت فرساست،اما برای برخی مشاغل شرایط دشوارتری در ماه رمضان وجود دارد با وجود این نه تنها دست از کارشان نمی کشند بلکه با غیرت و قدرت تمام به کارشان ادامه می دهند و اطاعت امر الهی را به جا می آورند  بدون اینکه منتی بر سر خدایشان بگذارند…


Image title


فقط کافی است چند لحظه ای خود را با زبان روزه جای آنها قرار دهید…انصافا که نانش حلال و شغلش حلال است!


Image title


حرارتی که نوازش گر صورت و زبان روزه دارش است!

Image title

صبح تا غروب را در آفتاب سوزان تابستان مسافرکشی میکند تا شرمنده اهل و عیالش نشود

Image title

گچ رطوبت زیادی دارد و تشنگی امانش را بریده اما با این حال روزه میگیرد

Image title


شغلی که تابستان و زمستان!ماه رمضان و غیر ماه رمضان ندارد! همیشه آماده باش در حال خدمت اند

Image title

روزه میگیرد و بار میزند!، باربری مشکلات جسمی اش را زیاد کرده، انقدر زور دارد که می تواند زورگیر شود اما نان حرام از گلویش پایین نمیرود

Image title

با جو سنگین غم و بوی بد کافور و با زبان روزه آماده اند تا جسم را مهیای سفر به دیار باقی کنند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *