عکس / دست نوشته شهید باکری برای شهید سید حسن شکوری

دست نوشته شهید مهدی باکری، فرمانده لشگر عاشورا برای سردار شهید سید حسن شکوری؛

عکس / دست نوشته شهید باکری برای شهید سید حسن شکوری

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.