سروده شیبانی برای شهید سید حسن شکوری؛

شهید زنده خطر دارد / شهید خوب همان عکس روی بیلبورد است

رضا شیبانی شاعر جوان تبریزی در پی شهادت سید حسن شکوری شعری زیبا سروده است.

به گزارش تبریز بیدار رضا شیبانی شاعر جوان تبریزی در پی شهادت سید حسن شکوری شعری سروده است:

شهید زنده خطر دارد
شهید زنده ی افشاگر!
سکوت کن
بمیر!
شهید خوبی باش 

برای شهر گرفتار آب و سفره و نان

برای منظره ی چارراه آبرسان

شهید خوب همین جسم ساکت مرده است

شهید خوب همان عکس روی  بیلبورد است

Image title

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.