محقق صاحب نام تبریزی درگذشت

کریم اصفهانیان، نویسنده، پژوهشگر، ادیب، مصححف تبریزی گردآورنده اسناد تاریخی دار فانی را وداع گفت.

به گزارش تبریز بیدار کریم اصفهانیان، نویسنده، پژوهشگر، ادیب، مصحح گردآورنده اسناد تاریخی ۱۳ بهمن‌ ماه بر اثر سکته قلبی درگذشت.

اصفهانیان ۲۷ آبان ۱۳۱۵ خورشیدی در تبریز چشم به جهان گشود، نیاکانش اصفهانی بودند و کارشان تجارت بود و در اصفهان کارخانه زریبافی داشتند. پدر پدربزرگش حاج عبدالحمید تاجر اصفهانی که طرف تجاری حاج امین‌الضرب معروف بود، چون آذربایجان دروازه اروپا به شمار می‌رفت به تبریز کوچ کرد.

کریم اصفهانیان از کودکی به تهران رفت و تحصیلاتش را در این شهر پی گرفت. دبستان را در ابن سینا، دوره متوسطه را در دبیرستان فیروزبهرام و کلاس دوازدهم را در مدرسه علمیه گذراند. آن گاه وارد دانشکده ادبیات دانشگاه تهران شد و لیسانس گرفت. وی در کلاس‌های دکتری ادبیات و فوق لیسانس علوم اجتماعی نیز شرکت کرد اما چون متناسب با ذوف ادبی او نبود این رشته را ادامه نداد.

از استادان او باید به عبدالعظیم‌خان قریب، جلال‌الدین همایی، محمدتقی مدرس رضوی، محمد معین، ذبیح‌الله صفا، سیدکاظم عصار، صادق کیا، صادق گوهرین، حسن مینوچهر (دانشیار ملک الشعرای بهار)، صدیقی، بدیع‌الزمان کردستانی، لطفعلی صورتگر، عیسی سپهبدی، احسان یارشاطر و… اشاره کرد.

وی همچنین در جلسه‌های درس بزرگان به ویژه بدیع‌الزمان فروزانفر شرکت می‌جست. سپس به سال ۱۳۴۷ به کار در دانشگاه تهران سرگرم شد. نخستین مسوولیت او ریاست دفتر دکتر ذبیح‌الله صفا در اداره کل انتشارات دانشگاه تهران و آخرینش معاونت دکتر بهرام فره‌وشی، مدیرعامل موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران بود.

وی به سال ۱۳۶۰ بازنشسته شد. در سال‌های ۱۳۶۳ تا ۱۳۷۲ مدیر امور اداری مجله آینده و موسسه روان‌شناسی دانشگاه به ریاست دکتر محمود صناعی بود و از ۱۳۷۲ به مدت ۱۰ سال دبیر هیات مدیره بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار یزدی به شمار می‌رفت. در سال‌های اخیر مسئول امور انتشارات این بنیاد بود. اصفهانیان در مجموع نیم قرن با استاد ایرج افشار همکاری مستمر داشته است، چه در روزگاری که افشار رییس انتشارات بود و چه دورانی که مجله آینده را به چاپ می‌سپرد و چه در بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار یزدی.

اصفهانیان چهل سال روی اسناد و مدارک دوره قاجاریه کار کرده است. «اسناد خاندان غفاری» در هفت جلد رهاورد این پژوهش چهل ساله است که شش جلد آن به دست دانشگاه تهران و یک جلد آن به دست بنیاد موقوفات دکتر افشار چاپ شده است. وی پانزده سال به انتشار یادنامه دکتر افشار سرگرم بوده که حاصل آن در ۱۹ جلد چاپ شده و چندی نیز به همکاری در چاپ فرهنگ ایران زمین پرداخته است.

وی همچنین شعر نیز می‌سرود و اشعار وی در مجلات، مجموعه‌ها و یادنامه‌ها با نام‌های مستعار گوناگون از جمله «طراز تبریزی» به چشم می‌خورد.

کتابشناسی کریم اصفهانیان

۱- اسناد تاریخی خاندان غفاری (سال‌های ۱۲۴۳ تا ۱۳۲۷ قمری)
به‌اهتمام:کریم اصفهانیان ؛ به‌اهتمام:بهرام غفاری ؛ به‌اهتمام:علی عمران – بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار یزدی – ۶۵۶ صفحه – وزیری (شومیز) – چاپ ۱ سال ۱۳۸۵ – ۱۰۰۰ نسخه – ۶۲۰۰۰ ریال

۲- پژوهشهای ایرانشناسی (نامواره دکتر محمود افشار): در برگیرنده سی و هشت مقاله
به‌اهتمام:ایرج افشار ؛ باهمکاری:کریم اصفهانیان – بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار – ۷۶۰ صفحه – جلد ۱۲ – وزیری (گالینگور) – چاپ ۱ سال ۱۳۸۰ – ۱۰۰۰ نسخه – ۳۷۰۰۰ ریال

۳- پژوهشهای ایرانشناسی (نامواره دکتر محمود افشار): در برگیرنده سی و هشت مقاله
به‌اهتمام:ایرج افشار ؛ باهمکاری:کریم اصفهانیان – بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار یزدی – ۶۹۴ صفحه – وزیری (گالینگور) – چاپ ۱ سال ۱۳۸۱ – ۱۰۰۰ نسخه – ۵۵۰۰۰ ریال

۴- پژوهشهای ایرانشناسی (نامواره دکتر محمود افشار): ستوده‌نامه (۱) در برگیرنده چهل و یک مقاله
به‌اهتمام:ایرج افشار ؛ باهمکاری:کریم اصفهانیان – بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار یزدی – ۵۹۲ صفحه – جلد ۱۵ – وزیری (گالینگور) – چاپ ۱ سال ۱۳۸۴ – ۱۰۰۰ نسخه – ۴۴۰۰۰ ریال

۵- پژوهشهای ایرانشناسی (نامواره دکتر محمود افشار): ستوده‌نامه (۲) در برگیرنده سی و پنج مقاله
به‌اهتمام:ایرج افشار ؛ به‌اهتمام:کریم اصفهانیان – بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار – ۵۹۴ صفحه – جلد ۱۶ – وزیری (گالینگور) – چاپ ۱ سال ۱۳۸۴ – ۱۰۰۰ نسخه – ۵۱۰۰۰ ریال

۶- پژوهشهای ایرانشناسی نامواره دکتر محمود افشار: دربرگیرنده بیست و یک مقاله
به‌اهتمام:ایرج افشار ؛ به‌اهتمام:کریم اصفهانیان – بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار – ۶۶۴ صفحه – جلد ۲۱ – وزیری (گالینگور) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۲ – ۱۰۰۰ نسخه – ۲۲۰۰۰۰ ریال

۷- پژوهشهای ایرانشناسی نامواره دکتر محمود افشار: دربرگیرنده چهل مقاله
ایرج افشار ؛ کریم اصفهانیان – بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار – ۷۳۸ صفحه – جلد ۱۸ – وزیری (گالینگور) – چاپ ۱ سال ۱۳۸۸ – ۱۰۰۰ نسخه – ۱۲۰۰۰۰ ریال

۸- پژوهشهای ایرانشناسی نامواره دکتر محمود افشار: دربرگیرنده سی و شش مقاله
به‌اهتمام:ایرج افشار ؛ به‌اهتمام:کریم اصفهانیان – بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار – ۶۷۸ صفحه – جلد ۲۲ – وزیری (گالینگور) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۳ – ۵۰۰ نسخه – ۳۵۰۰۰۰ ریال

۹- پژوهشهای ایرانشناسی: در بر گیرنده چهل مقاله
به‌اهتمام:ایرج افشار ؛ به‌اهتمام:کریم اصفهانیان – بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار – ۷۷۸ صفحه – وزیری (گالینگور) – چاپ ۱ سال ۱۳۷۹ – ۱۵۰۰ نسخه

۱۰- پژوهشهای ایرانشناسی: نامواره دکتر محمود افشار در برگیرنده سی و هفت مقاله
به‌اهتمام:ایرج افشار ؛ باهمکاری:کریم اصفهانیان – بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار یزدی – ۷۸۴ صفحه – جلد ۱۴ – وزیری (گالینگور) – چاپ ۱ سال ۱۳۸۲ – ۱۰۰۰ نسخه – ۵۸۰۰۰ ریال

۱۱- پژوهشهای ایرانشناسی: نامواره دکتر محمود افشار: دربرگیرنده بیست و هشت مقاله
به‌اهتمام:ایرج افشار ؛ به‌اهتمام:کریم اصفهانیان – بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار – ۶۱۰ صفحه – جلد ۱۹ – وزیری (گالینگور) – چاپ ۱ سال ۱۳۸۹ – ۱۰۰۰ نسخه – ۱۱۰۰۰۰ ریال

۱۲- سفرنامه خراسان (همراه با ناصرالدین شاه)
غلامحسین غفاری‌کاشانی ؛ گردآورنده:کریم اصفهانیان ؛ گردآورنده:بهرام غفاری – دکتر محمود افشاریزدی – ۳۷۶ صفحه – وزیری (گالینگور) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۲ – ۷۰۰ نسخه – ۱۷۰۰۰۰ ریال

۱۳- مقالات سعید نفیسی: بزرگان ادب – کتاب‌شناسی
سعید نفیسی ؛ به‌اهتمام:محمدرسول دریاگشت ؛ به‌اهتمام:کریم اصفهانیان – بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار – ۱۰۹۰ صفحه – جلد ۲ – وزیری (گالینگور) – چاپ ۱ سال ۱۳۹۰ – ۱۰۰۰ نسخه – ۲۰۰۰۰۰ ریال

۱۴- نامواره دکتر محمود افشار
گردآورنده:ایرج افشار ؛ گردآورنده:کریم اصفهانیان – بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار یزدی – ۷۵۰ صفحه – جلد ۲ – چاپ ۱ سال ۱۳۶۵

۱۵- نامواره دکتر محمود افشار
گردآورنده:ایرج افشار ؛ گردآورنده:کریم اصفهانیان – بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار یزدی – ۷۰۸ صفحه – جلد ۴ – چاپ ۱ سال ۱۳۶۸ – ۲۰۰۰ نسخه – ۲۵۰۰ ریال

۱۶- نامواره دکتر محمود افشار
گردآورنده:ایرج افشار ؛ گردآورنده:کریم اصفهانیان – بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار یزدی – ۳۰۵۴ صفحه – جلد ۵ – چاپ ۱ سال ۱۳۶۸ – ۲۰۰۰ نسخه – ۳۳۰۰ ریال

۱۷- نامواره دکتر محمود افشار
گردآورنده:ایرج افشار ؛ گردآورنده:کریم اصفهانیان – بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار یزدی – ۷۰۲ صفحه – جلد ۲ – وزیری – چاپ ۱ سال ۱۳۶۵ – ۲۰۰۰ نسخه – ۱۸۰۰ ریال

۱۸- نامواره دکتر محمود افشار
گردآورنده:ایرج افشار ؛ گردآورنده:کریم اصفهانیان – بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار یزدی – ۶۶۸ صفحه – جلد ۱ – وزیری – چاپ ۱ سال ۱۳۶۵ – ۲۰۰۰ نسخه – ۱۶۰۰ ریال

۱۹- نامواره دکتر محمود افشار
گردآورنده:ایرج افشار ؛ گردآورنده:کریم اصفهانیان – بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار یزدی – ۵۵۸ صفحه – جلد ۳ – وزیری – چاپ ۱ سال ۱۳۶۶ – ۲۰۰۰ نسخه – ۱۷۰۰ ریال

۲۰- نامواره دکتر محمود افشار
گردآورنده:ایرج افشار ؛ گردآورنده:کریم اصفهانیان – موقوفات دکتر افشار – ۷۶۰ صفحه – جلد ۶ – وزیری – چاپ ۱ سال ۱۳۷۰ – ۴۳۰۰ ریال

۲۱- نامواره دکتر محمود افشار
گردآورنده:ایرج افشار ؛ گردآورنده:کریم اصفهانیان – بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار – ۵۷۰ صفحه – وزیری – چاپ ۱ سال ۱۳۷۲ – ۲۰۰۰ نسخه – ۶۵۰۰ ریال

۲۲- نامواره دکتر محمود افشار
گردآورنده:ایرج افشار ؛ گردآورنده:کریم اصفهانیان – بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار – ۵۶۰ صفحه – چاپ ۱ سال ۱۳۷۴ – ۲۰۰۰ نسخه – ۱۴۰۰۰ ریال

۲۳- نامواره دکتر محمود افشار
گردآورنده:ایرج افشار ؛ گردآورنده:کریم اصفهانیان – بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار – ۵۶۲۰ صفحه – جلد ۹ – وزیری (گالینگور) – چاپ ۱ سال ۱۳۷۵ – ۲۸۰۰۰ ریال –

منبع: ایبنا

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.