رئیس اداره پایش اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی گفت:

هوای تبریز در وضعیت هشدار

به گروههای حساس از جمله کودکان،سالمندان و بیماران قلبی و تنفسی توصیه شده است، در فضای باز تردد نکنند.

به گزارش تبریز بیدار رئیس اداره پایش اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی گفت: شاخص آلودگی هوای تبریز نسبت به ذرات معلق ۲.۵ میکرون ۱۲۲ پی. اس. آی است که ناسالم محسوب میشود.

شاخص آلودگی هوا  کمتر از ۱۰۰ پی. اس. آی ، وضع سالم، بین ۱۰۰ و ۲۰۰ ،ناسالم، بین ۲۰۰ و ۳۰۰ وضعیت اضطرار و بیش از  300  وضعیت بحرانی به شمار می رود. 

شاهین رحیم اوغلی از گروه های حساس از جمله کودکان ، سالمندان و بیماران قلبی و تنفسی خواست از حضور در فضاهای باز خودداری و در صورت ضرورت از ماسک استفاده کنند. 

وی با اشاره به اینکه خودروها اصلی ترین علت آلودگی هوای شهر تبریز است، به مردم  توصیه کرد، برای کاهش آلودگی، حتی الامکان از سفرهای درون شهری با خودروهای شخصی و تک سرنشین خودداری کنند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.