رئیس کمسیون تحقیق،نظارت وبازرسی شورای اسلامی کلانشهر تبریزعنوان کرد:

ساخت واجرای پایانه های استاندارد اتوبوسرانی در سال ۹۵

رئیس کمسیون تحقیق،نظارت وبازرسی شورای اسلامی کلانشهر تبریز در بازدید از نقاط پیش بینی شده برای احداث توقفگاه و پایانه های استاندارد برای شرکت واحد اتوبوسرانی گفت : پیگیری شورا وشهرداری بعد از ۵۰سال از عمر ناوگان اتوبوسرانی شهر در سال ۹۵ میتواند این شرکت خدمت نهاد را صاحب پایانه های استاندارد نماید.

به گزارش تبریزبیدار، امیر حقیان  رئیس کمسیون تحقیق،نظارت وبازرسی شورای اسلامی کلانشهر تبریز در بازدید  از نقاط  پیش بینی شده برای احداث توقفگاه  و پایانه های استاندارد برای شرکت واحد اتوبوسرانی  گفت : پیگیری شورا  وشهرداری  بعد از ۵۰سال  از عمر ناوگان اتوبوسرانی شهر در سال  95  میتواند این شرکت خدمت نهاد را صاحب پایانه های استاندارد نماید.

وی در بازدید از املاک  پیشنهادی برای احداث توقفگاه ،تعمیرگاه وپایانه در نقاط مختلف شهر تبریز  با بیان این مطلب تصریح کرد توسعه شهر و به تبع آن توسعه زیر ساخت ها از جمله ناوگان  اتوبوسرانی این مجال را می طلبد  که نیاز های حوزه حمل ونقل در احداث پایانه های استاندارد جامع  عمل بپوشانیم.

 این عضو شورا اظهار امیدواری کرد در سال ۹۵  پایانه شهید مطهری (راسته کوچه) و پایانه ارتش شمالی در محدوده خیابان خاقانی به صورت عملیاتی  آغاز شود تا شاهد پایانه های استاندارد در کلانشهر باشیم.

رئیس کمسیون تحقیق،نظارت وبازرسی شورای اسلامی کلانشهر تبریز با اشاره به لزوم رفاه عمومی در شبکه اتوبوسرانی  وتوجه به رفاه اتوبوسرانان و عوامل اجرایی  در طول روز ، احداث پایانه ها با رویکرد توسعه محوری میتواند فضای مناسبی  برای خدمات رسانی مطلوب ناوگان حمل ونقل عمومی به شهروندان ومسافرین باشد.

داود امیر حقیان در پایان افزود :کلیه امکانات رفاهی برای مسافرین و اتوبوسرانان اعم از نماز خانه ،استرحتگاه ،سرویسهای بهداشتی ،گیشه های استاندارد شارژ وفروش کارت بلیط در این پایانه ها پیش بینی گردیده است.نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.