سلفی های جالب مهراوه شریفی نیا(کیمیا)در تبریز و جلفا

مهراوه شریفی نیا، بازیگر نقش کیمیا که طی روزهای اخیر به تبریز و جلفا سفرکرده بود عکسهای سلفی جالب از خودش را در منطقه آزاد ارس وهمچنین یکی از رستوران های تبریز منتشر کرد.

به گزارش تبریزبیدار،  مهراوه شریفی نیا، بازیگر نقش کیمیا که طی روزهای اخیر به تبریز و جلفا سفرکرده بود عکسهای سلفی جالب از خودش را در منطقه آزاد ارس  وهمچنین یکی از رستوران های تبریز  منتشر کرد.

مهراوه شریفی نیا جلفامهراوه شریفی نیا کیمیا در تبریز
 

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.